اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

مناقصه عمومی 9912-احداث واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی

شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.ir مراجعه نمایند. [...]

ارزیابی کیفی مشاوران99/11(انجام نظارت کارگاهی پروژه ها)

شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ت/42986ک مورخ 1388/10/1 و اصلاحیه های مربوطه ، پروژه ذیل را در شهر جدید گلبهار و براساس مشخصات و شرایط کلی ذیل به مشاور واجد شرایط واگذار نماید، لذا جهت دریافت اسناد [...]

اطلاعیه (افزایش مهلت ساخت)

پیرو اطلاعیه های قبلی مندرج در جراید کثیرالانتشار و نصب بنرهای محیطی و با توجه به اظهار نامه های ارسالی ,شرکت عمران شهر جدید گلبهار در جهت مساعدت با طرف های قراردادی ، در نظر دارد با توجه به شیوع بیماری کرونا نسبت به افزایش 6ماهه مهلت ساخت  به آن دسته از طرف های قراردادی [...]

1399/7/14 9:38:169 مهر 1399|دسته‌ها: اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

جشنواره فیلم و عکس “شهرجدیدمن”

بخش منطقه ای جشنواره کشوری شهر جدید من در گلبهار همگام با شهروندان شهرهای جدید سراسر کشور آغاز بکار کرد ⇐ ثبت نام از 7 مهرماه /توضیح شیوه فراخوان در جشنواره آئین نامه اجرایی دومین جشنواره فیلم و عکس شهروندان شهرهای جدید سراسر کشور عنوان « شهرجدید من » جشنواره فیلم کوتاه و عکس شهرهای [...]

1399/7/7 10:54:277 مهر 1399|دسته‌ها: اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

فراخوان مناقصه عمومی 99/09 (اجرای آسفالت معابر و تکمیل هندریل پل ها)

شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.ir مراجعه نمایند. [...]

1399/7/6 8:04:056 مهر 1399|دسته‌ها: اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

فراخوان مناقصه عمومی 99/08 ( انجام خدمات حفاظتی،فیزیکی)

شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.ir مراجعه نمایند. [...]

1399/7/6 8:06:4231 شهریور 1399|دسته‌ها: اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار (شریک)

آگهي فراخوان عمومي براي شناسايي سرمايه گذار (شريك) شركت عمران شهر جديد گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد براي سرمايه­ گذاري بصورت مشاركتي با اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط در پروژه ­هاي قید شده و براساس ارزشيابي مربوطه اقدام به مشاركت نمايد. بدينوسيله از متقاضيان دعوت مي­گردد، حداكثر ظرف مدت [...]

آگهی فراخوان انتخاب متقاضیان جهت واگذاری و ساخت پروژه های مسکن مهر شهر جدید گلبهـار

پیرو فراخوان مندرج در روزنامه خراسان مورخ 1398/05/15 شركت عمران شهر جديد گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد به منظور اجرایی نمودن مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای مسکن استان خراسان رضوی ، در جهت واگذاری و ساخت پروژه هاي مسكن مهر تکمیل نشده ، نسبت به انتخاب متقاضیان [...]

1399/6/19 5:20:0218 شهریور 1399|دسته‌ها: اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

اگهی فرا خوان عمومی  استفاده ازظر فیت های  بخش خصوصی پیرامون ارائه خدمات مشاوره ای درجهت توسعه اجتماعی وفرهنگی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

اگهی فرا خوان عمومی  استفاده ازظر فیت های  بخش خصوصی پیرامون ارائه خدمات مشاوره ای درجهت توسعه اجتماعی وفرهنگی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

1399/7/16 4:38:531 شهریور 1399|دسته‌ها: اطلاعیه ها|بدون دیدگاه
جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content