آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار (شریک)

شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد برای سرمایه­ گذاری بصورت مشارکتی با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در پروژه ­های قید شده و براساس ارزشیابی مربوطه اقدام به مشارکت نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد ارزیابی و تکمیل و عودت اسناد  و مدارک مذکور براساس شاخص­ های مربوطه به نشانی: کیلومتر 35 جاده مشهد- قوچان. شهر جدید گلبهار. بلوار ابن سینا. میدان ابن سینا. شرکت عمران شهر جدید گلبهار واحد سرمایه­ گذاری و مشارکت­ ها مراجعه نمایند. بدیهی است پس از بررسی مدارک تکمیل شده و کسب حداقل امتیاز لازم توسط متقاضیان، دعوتنامه و اسناد مشارکت به واجدین شرایط ارائه می­گردد.

جداول پروژه های مسکونی مشارکتی(دانلود به صورت pdf)

متقاضیان سرمایه­ گذاری جهت پروژه­های قید شده می­بایست در مهلت­ های تعیین شده نسبت به دریافت فرم­ های مربوطه و تکمیل و ارائه اطلاعات مندرج در آن اقدام نمایند.

احراز شرایط و حق انتخاب متقاضیان برای شرکت عمران گلبهار محفوظ بوده و ارسال مدارک در این مرحله صرفاً جهت شناسایی تلقی می­گردد. علاوه بر پروژه­ های تعریف شده مذکور  این شرکت آماده مشارکت با سرمایه­ گذاران محترم در قالب پروژه­ های پیشنهادی از طرف  سرمایه­ گذار وفق ضوابط مربوطه می­باشد.

جهت اخذ اسناد ارزیابی و فرم های مورد نظر به لینک زیر مراجعه نمایید.

معیارهای ارزیابی سرمایه گذار در پروژه مشارکتی

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=21279
کد خبر
21279