پیرو اطلاع رسانی های قبلی طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید گلبهار به اطلاع متقاضیان میرساند، نمونه متن تعهد نامه محضری جهت سهولت در دسترسی در فایل پیوست قرار گرفته است. متقاضیان پس از دریافت فایل نمونه با مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی و با ارائه متن فوق نسبت به دریافت تعهدنامه اقدام کرده و به منظور تشکیل پرونده با در دست داشتن اصل تعهدنامه و مدارک هویتی به واحد اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید گلبهارمراجعه نمایند.

نمونه متن تعهدنامه غیرمالی (محضری) اقدام ملی مسکن گلبهار جهت متقاضیان ثبت نام

اینجانب متعهد ساکن شهر مشهد متقاضی بهره مندی از واحدهای احداثی طرح اقدام ملی در شهر گلبهار، ضمن قسم به خداوند متعال در خصوص صحت مندرجات این برگه متعهد می گردم که دارای شرایط زیر می باشم و چنانچه در هر زمان خلاف ادعای اینجانب احراز گردد، متعهد به جبران خسارات و استرداد کلیه تسهیلات دریافتی به همراه سود متعلقه و نیز واحد اختصاص یافته ظرف مدت یک ماه خواهم بود. 1-  متاهل یا سرپرست خانوارم و یا زن خود سرپرست می باشم 2- اینجانب و افراد تحت تکفل، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی از ابتدای برنامه پنج ساله چهارم (1/1/1384) تا این تاریخ می باشم.3- حداقل دارای 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا می باشم. 4- اینجانب و افراد تحت تکفل، قبلا از هیچیک از امکانات دولتی شامل زمین و یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت مسکن استفاده ننموده ایم و دارای فرم (ج) سبز می باشیم 5- اینجانب ضمن اعلام توانایی مالی پرداخت سهم آورده و اقساط تسهیلات بانکی، متعهد می گردم که مبلغ اولیه و سایر مبالغ مربوط به سهم آورده را در هر مرحله در مهلت تعیین شده پرداخت نمایم.

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=21181
کد خبر
21181