هومن گریوانی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

هومن گریوانی از ابتدای زمستان 1395 مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار است. او در مرداد 1397 با حکم مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان مشاور وی منصوب شد و در سال 1398 نیز به عنوان رئیس هیات مدیره این شرکت فعالیت دارد.

شماره تماس: 05138323245

مشاهده پروفایل

سعید حاجی محمدی

نایب رئیس هیأت مدیره، معاون اداری، مالی و بودجه

شماره تماس:05138323560

مشاهده پروفایل

مریم شاهین فر

دبیر و عضو هیات مدیره

شماره تماس:05138323342

مشاهده پروفایل

حسن خالقی مقدم

عضو هیأت مدیره

شماره تماس:05138323379

مشاهده پروفایل

محمد زرافشانی

عضو هیأت مدیره

شماره تماس: 05138323221

مشاهده پروفایل