هومن گریوانی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

هومن گریوانی از ابتدای زمستان 1395 مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار است. او در مرداد 1397 با حکم مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان مشاور وی منصوب شد و در سال 1398 نیز به عنوان رئیس هیات مدیره این شرکت فعالیت دارد.

شماره تماس: 05138323245  ایمیل سازمانی : h.garivani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

سعید حاجی محمدی

نایب رئیس هیأت مدیره، معاون اداری، مالی و بودجه

شماره تماس:05138323560 ایمیل سازمانی : s.hajimohamadi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

مریم شاهین فر

دبیر و عضو هیات مدیره

شماره تماس:05138323342  ایمیل سازمانی : m.shahinfar@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

حسن خالقی مقدم

عضو هیأت مدیره

شماره تماس:05138323379  ایمیل سازمانی : h.khaleghi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

محمد زرافشانی

عضو هیأت مدیره

شماره تماس: 05138323221  ایمیل سازمانی : m.zarafshani@ntdc.ir

مشاهده پروفایل