رضا قره چه داغی

مدیر امور املاک و حقوقی

شماره تماس: 8323433

ایمیل سازمانی : r.gharehchehdaghi@ntdc.ir

سید مسعود عادل احمدیان

رئیس اداره حراست

شماره تماس: 8323226-8323350-8323390

ایمیل سازمانی : m.adelahmadian@ntdc.ir

سید مهدی رضائیان

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس: 8323228

ایمیل سازمانی : 

محمد یوسفی

رئیس اداره امور مالی و ذیحساب

شماره تماس:  8323385

ایمیل سازمانی : m.yousefi@ntdc.ir

عباس گلکاری

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس:  8323429

ایمیل سازمانی : a.golkari@ntdc.ir

حسن قدسی

رئیس اداره بودجه و درآمدها

شماره تماس:

ایمیل سازمانی : h.ghodsi@ntdc.ir

مرتضی سردشتی

رئیس اداره امور مسکن

شماره تماس: 8323247

ایمیل سازمانی : m.sardashti@ntdc.ir

الناز صوفیلر ملکی

رئیس اداره امور شهرسازی و معماری

شماره تماس: 8323342

ایمیل سازمانی : e.sofilar@ntdc.ir

علی آذرفر

رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک

شماره تماس:

ایمیل سازمانی : a.azarfar@ntdc.ir

محمود رجب زاده

رئیس اداره امور فنی و اجرایی

شماره تماس:  8323284 

ایمیل سازمانی : m.rajabzadeh@ntdc.ir

علی نعمتی

رئیس اداره ارزیابی و کنترل پروژه

شماره تماس:

ایمیل سازمانی : a.nemati@ntdc.ir

رحیم برقچی

رئیس اداره امور پیمان و رسیدگی

شماره تماس: 8323365

ایمیل سازمانی : r.barghchi@ntdc.ir