معرفی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

شرکت عمران شهر جدید گلبهار در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی تأسیس شد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۳ به پیشنهاد شماره ۶۲۱۶۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار را تصویب کرد.

شرکت عمران گلبهار شرکتی سهامی و دولتی وابسته به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و وزارت راه و شهرسازی میباشد.

دفتر مرکزی:
کیلومتر ۳۵ جاده مشهد قوچان ، شهر جدید گلبهار ، بلوار ابن سینا ، نبش میدان ، شرکت عمران شهر جدید گلبهار
 تلفن: ۳-۰۵۱۳۸۳۲۳۳۳۰
کد پستی: ۹۳۶۵۱۶۳۱۳۱
فکس: ۰۵۱۳۸۳۲۳۲۴۶

ایمیل: golbahar@ntdc.ir

گالری تصاویر