طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهر جدید گلبهار

مرحله سفت کاری
🔹پروژه مشارکتی 700 واحدی محله 35 گلبهار
سازنده: بتن ساز تربت

تلاش ادامه دارد …

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=23920
کد خبر
23920