اولین جلسه تامین مسکن فرهنگیان درقالب طرح اقدام ملی مسکن درشهرجدیدگلبهار برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدگلبهار درراستای تفاهم نامه منعقده فی ما بین وزارت های راه وشهرسازی وآموزش وپرورش درخصوص تامین مسکن فرهنگیان درقالب طرح  اقدام ملی مسکن درشهر جدیدگلبهار، جلسه ای باحضور اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهرجدیدگلبهار با نمایندگان آموزش وپرورش استان خراسان رضوی درخصوص چگونگی معرفی وثبت اطلاعات اعضای فرهنگیان درسامانه اقدام ملی وهمچنین نوع واگذاری واحد به متقاضیان ازمحل ظرفیت پروژه های مشارکتی ، نیمه تمام مسکن مهر بحث وتبادل نظر گردید.

هومن گریوانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید گلبهار درخصوص برگزاری وتصمیمات متخذه این جلسه گفت : دراین جلسه مقرر شد تادرگام اول متقاضیان هدف درسامانه مربوطه ثبت نام نموده وافتتاح حساب نمایند، تا پس ازظرفیت سنجی نهایی وتعیین تعداد متقاضی واجد شرایط وتعیین پیمانکارذیصلاح ، عملیات اجرایی احداث واحد ها آغازگردد.

وی همچنین افزود : برنامه تکلیفی این شرکت درخصوص تامین مسکن فرهنگیان درشهرجدیدگلبهار ازوزارت راه وشهرسازی 2هزارواحد میباشد.

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=20836
کد خبر
20836