به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار؛ جلسه مشترک این شرکت و شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی به جهت بررسی اقدامات انجام شده، نیازها و مدارک مورد نیاز موضوع موافقت‌نامه تنظیمی فی مابین این شرکت‌ها در راستای بند “ب” تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 برگزار شد.

در این جلسه که به درخواست شرکت آبفای استان و با حضور جهان‌طلب معاون بهره برداری و توسعه آب استان، سهرابی معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب استان، محمدی مدیر امور آبفای گلبهار، حاجی محمدی نائب رئیس و زرافشانی عضو هیات مدیره شرکت عمران گلبهار صورت گرفت، مقرر شد تا در خصوص بند 1 موافقت‌نامه شرکت آب و فاضلاب در مدت زمان مشخص نسبت به ارائه نقشه‌های ازبیلت شبکه آب و فاضلاب پروژه‌های اجرا شده و همچنین نقشه‌ اجرایی پروژه‌های باقی‌مانده مطابق لیست اعلامی به شرکت عمران گلبهار اقدام نماید.

همچنین در خصوص بند 2 موافقت‌نامه نیز مقرر شد تا آبفای استان در جهت جذب مبلغ 5 میلیارد تومان سهم شرکت عمران گلبهار، نسبت به اجرا و تکمیل مخزن 5 هزار مترمکعبی آب، به‌همراه خطوط انتقال آن، اجرا و خرید 170 متر لوله خط”1000″ بابت انتقال فاضلاب به تصفیه‌خانه، تجهیز و تکمیل سه حلقه چاه مربوط به محلات 11، 12 و 13 طبق اولویت اعلامی آبفا بصورت تکمیل و آماده بهره‌برداری، اقدام نماید.

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=22270
کد خبر
22270