در راستای تحقق برنامه های دفتر توسعه اجتماعی شرکت عمران شهر جدید گلبهار راهبرد چهارم: مشارکت و تسهیل‌گری اجتماعی
جلسه بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی و مشکلات پیش‌روی پروژه شرکت تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان راه آهن خراسان با حضور نایب رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید گلبهار برگزار شد

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=21572
کد خبر
21572