جلسات بررسی وضعیت پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر و پروژه‌های پیش بینی شده جهت افتتاح در بهمن ماه 99 با حضور حاجی محمدی نایب رئیس هیات مدیره شرکت عمران گلبهار و دعوت از نمایندگان تعاونی مهرورزان دانشگاه علوم پزشکی و تعاونی شماره 4 شهرداری مشهد برگزار شد.

🔸به گزارش روابط عمومی شرکت عمران گلبهار؛ آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن مهر بررسی شد و مقرر گردید تا شرکت عمران گلبهار به جهت مساعدت در تکمیل محوطه پروژه تعاونی مهرورزان دانشگاه علوم پزشکی نسبت به ایجاد فضای سبز و درختکاری مجتمع اقدام نماید. همچنین شرکت تعاونی مهرورزان دانشگاه علوم پزشکی متعهد شد تا هرچه سریع‌تر نسبت به پیگیری و انجام فروش اقساطی واحدهای باقیمانده اقدام نماید.

🔹در خصوص تعاونی شماره 4 شهرداری نیز با توجه به پیشرفت مناسب واحدهای افتتاحی مقرر گردید شرکت عمران گلبهار به جهت مساعدت در تکمیل پروژه نسبت به انجام محوطه سازی به شرط تکمیل نواقص پروژه و همچنین اذعان تعاونی به عدم دریافت هزینه از متقاضیان در این بابت اقدام نماید.

🔸در پایان نیز مقرر گردید تا تعاونی هرچه سریعتر جهت فروش اقساطی واحدهای باقیمانده تا وحله دفترچه قسط پیگیری و اقدام نماید.

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=22191
کد خبر
22191