طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهر جدید گلبهار

مرحله تجهیز کارگاه و اجرای فنداسیون پروژه 154 واحدی محله 18 گلبهار

سازنده: ستاد اجرایی فرمان امام

تلاش ادامه دارد…

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=23896
کد خبر
23896