نمایندگان سازمان حسابرسی (بازرسان قانونی شرکت ) از مراحل اجرایی مسیر مترو وعملیات اجرایی پروژه های سطح شهرگلبهاربازدید نمودند.

بازدید نمایندگان سازمان حسابرسی از برخی پروژه های عمراتی گلبهار

نمایندگان سازمان حسابرسی (بازرسان قانونی شرکت ) از مراحل اجرایی مسیر مترو وعملیات اجرایی پروژه های سطح شهربازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار، در این بازدید نمایندگان سازمان حسابرسی به همراه اعضای هیات مدیره وذیحساب این شرکت از روند پیشرفت احداث مسیر متروی مشهد-گلبهار و محل احداث پل امام رضا(ع) بازدید نموده و در جریان روند پیشرفت عملیات اجرایی این طرح قرار گرفتند.

پس از این بازدید سالیانه هومن گریوانی رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدگلبهاردر جلسه ای گزارش عملکرد سال 1398 را ارائه کرد.

وی همچنین  درخصوص برنامه های سالجاری دربخش های مترو، مسکن مهر ، عملیات های روبنایی وزیر بنایی شهر وفعالیتهای اجتماعی وفرهنگی شرکت عمران توضیحاتی را بیان نمود .

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=20899
کد خبر
20899