پیرو اطلاعیه های قبلی مندرج در جراید کثیرالانتشار و نصب بنرهای محیطی و با توجه به اظهار نامه های ارسالی ,شرکت عمران شهر جدید گلبهار در جهت مساعدت با طرف های قراردادی ، در نظر دارد با توجه به شیوع بیماری کرونا نسبت به افزایش 6ماهه مهلت ساخت  به آن دسته از طرف های قراردادی که نسبت به تنظیم الحاقیه و پرداخت ما به التفاوت هزینه های انجام شده اقدام نموده اند و حائزشرایط ذیل باشند اقدام نماید:

  •  مهلت ساخت مندرج در الحاقیه هایی که تا پایان سال  1398 تنظیم گردیده , به اتمام نرسیده باشد.
  • در حال حاضر با اخذ پروانه، فونداسیون بنای مربوطه را اجرا نموده باشند.

بدین منظور لازم است واجدین شرایط فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ 1399/07/08 در جهت تنظیم متمم الحاقیه و افزایش مهلت ساخت، تصویر الحاقیه خودرا به همراه پروانه معتبر و عکس از مراحل پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز  با تائیدیه مهندس ناظر از طریق  سامانه پیام رسان سروش به شماره 09923084871 برای این شرکت ارسال فرمایند.

عدم ارسال موارد فوق در بازه زمانی مقرر و همچنین عدم پیگیری مراحل انجام کار که مدارک آن صرفاً از طریق شماره پیام رسان ارسال میگردد ، مانع برخورداری از شرایط این اطلاعیه بوده و در پایان مهلت های اعطایی قبلی، برابر مفاد قرارداد اقدام خواهد شد.

بدیهی است افزایش مهلت مزبور صرفا از تاریخ انقضای مهلت ساخت لغایت 6 ماه خواهد بود.

روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدگلبهار

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=21412
کد خبر
21412