شرکت عمران شهر جدید گلبهار در اجرای دستورالعمل اجرائی تبصره (۳) الحاقی به بند (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۱۹۷۴/ت ۵۲۱۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ هیات محترم وزیران، واحدهای مسکن مهر ساخته شده یا در دست احداث با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضیان واجد شرایط، معرفی و اعلام می نماید. متقاضیانی که تمایل به ثبت نام در پروژه های اعلامی را دارند می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ با تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام (به شرح زیر) و سایر مدارک مورد نیاز اعلامی، به نشانی قید شده در ردیف هر یک از پروژه های مورد تقاضا در لیست ذیل، مراجعه نمایند.

الف) شرایط متقاضی :

  • افراد متاهل یا سرپرست خانوار یا زنان خودسرپرست (دارای حداقل ۳۵ سال سن) که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ از امکانات دولتی (زمین مسکونی یا واحد مسکونی) استفاده نکرده باشند.

ب) مدارک مورد نیاز :

– ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر و تسلیم کپی تمام صفحات شناسنامه ها و پشت روی کارت های ملی

– ارائه اصل مدارک متقاضی دال بر سرپرست خانوار بودن و افراد تحت تکفل و تسلیم کپی آن

– تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام متقاضیان (به شرح ذیل)

– ارائه معرفی نامه از شرکت تعاونی (پس از تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واریز وجه مورد نظر توسط متقاضی) یا خود مالک در صورت انتخاب از پروژه های تعاونی ها یا خودمالکین

ج) فرم تقاضای ثبت نام متقاضی : مطابق پیوست .     دانلود فایل مربوط به پیوست

توجه :

  1. ثبت نام متقاضی از طریق سامانه ثبت نام و واگذاری، صرفا پس از واریز وجه مورد نظر سهم آورده متقاضی در مهلت مقرر، قطعی محسوب می شود.
  2. متقاضی باید در مهلت مقرر نسبت به افتتاح حساب نزد بانک عامل اقدام و ظرف مدت ۷ روز از تاریخ اعلام، حسب مورد به میزان حداقل ۵۰% (پنجاه درصد) مبلغ تقریبی آورده نقدی را به آن حساب واریز و مابقی سهم آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نماید. در پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد، مبلغ آورده متقاضی متناسب با پیشرفت فیزیکی خواهد بود.

قیمت نهایی برای تسویه حساب براساس قیمت تمام شده ای است که در هر مورد توسط متولیان مسکن مهر (مطابق دستورالعمل های مرتبط) در نقاط مختلف اعلام می شود.


دانلود فایل PDF مشخصات پروژه ها


*** توجه***

در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه از هرگونه واریز وجه به حساب شخصی انبوه سازان خودداری فرمایید . سهم آورده متقاضی می بایست مستقیم به حسابی که به نام خود متقاضی نزد بانک مسکن افتتاح شده است واریز گردیده و سپس با نظارت شرکت عمران شهر جدید گلبهار به حساب انبوه ساز منتقل گردد.

01020304050607080910

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=17281
کد خبر
17281