تماس با مدیر عامل

تلفن : ۰۵۱۳۸۳۲۳۳۳۰
نمابر : ۰۵۱۳۸۳۲۳۲۴۶
آدرس : کیلومتر ۳۵ جاده مشهد قوچان، شهر جدید گلبهار، بلوار ابن سینا، نبش میدان، شرکت عمران شهر جدید گلبهار