اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها1398/4/29 6:00:43

فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره 99/08

شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت [...]

31 شهریور 1399|دسته‌بندی: اطلاعیه ها|بدون نظر

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار (شریک)

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی سرمایه گذار (شریک) شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد برای سرمایه­ گذاری بصورت مشارکتی با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در پروژه ­های قید شده و براساس ارزشیابی مربوطه اقدام به مشارکت نماید. بدینوسیله از [...]

آگهی فراخوان انتخاب متقاضیان جهت واگذاری و ساخت پروژه های مسکن مهر شهر جدید گلبهـار

پیرو فراخوان مندرج در روزنامه خراسان مورخ 1398/05/15 شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد به منظور اجرایی نمودن مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای مسکن استان خراسان رضوی ، در جهت واگذاری و ساخت پروژه های مسکن مهر تکمیل [...]

18 شهریور 1399|دسته‌بندی: اطلاعیه ها|بدون نظر

اگهی فرا خوان عمومی  استفاده ازظر فیت های  بخش خصوصی پیرامون ارائه خدمات مشاوره ای درجهت توسعه اجتماعی وفرهنگی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

اگهی فرا خوان عمومی  استفاده ازظر فیت های  بخش خصوصی پیرامون ارائه خدمات مشاوره ای درجهت توسعه اجتماعی وفرهنگی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

1 شهریور 1399|دسته‌بندی: اخبار داخلی, اطلاعیه ها|بدون نظر

مدارک لازم جهت بار گذاری در سامانه اقدام ملی مسکن

مدارک لازم جهت بارگذاری در سامانه به شرح ذیل می‌باشد: شناسنامه و کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل (تمام صفحات شناسنامه الزامی می باشد) گواهی سابقه سکونت در شهر محل تقاضا در پنج سال اخیر (یکی از موارد ذیل) لازم به ذکر است که برای مدارک سابقه سکونت یکی [...]

1 شهریور 1399|دسته‌بندی: اخبار داخلی, اطلاعیه ها|بدون نظر
جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول