اگهی فرا خوان عمومی  استفاده ازظر فیت های  بخش خصوصی پیرامون ارائه خدمات مشاوره ای درجهت توسعه اجتماعی وفرهنگی شرکت عمران شهر جدید گلبهار

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=21188
کد خبر
21188