پیرو فراخوان مندرج در روزنامه خراسان مورخ 1398/05/15 شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد به منظور اجرایی نمودن مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای مسکن استان خراسان رضوی ، در جهت واگذاری و ساخت پروژه های مسکن مهر تکمیل نشده ، نسبت به انتخاب متقاضیان ساخت دارای رتبه پیمانکاری و انبوه سازی به شرح ذیل اقدام نماید :
– متقاضیان ساخت می بایست نسبت به تسویه حساب با تعاونی های مسکن مهر مشمول مصوبه شورای مسکن استان بابت مستحدثات ( به قیمت کارشناسی روز اعلامی از طرف هئیت کارشناسان رسمی دادگستری که پیش از این تعیین گردیده است ) اقدام و مراتب تسویه حساب با تعاونی ها را طی صورتجلسه معتبری به شرکت عمران گلبهار ارائه نمایند.
– عرصه پروژه ها بر اساس دستورالعمل ابلاغی ، تعیین قیمت شده و متقاضیان ساخت می بایست هزینه مربوط به عرصه پروژه را به صورت نقد و اقساط به شرکت عمران گلبهار پرداخت نمایند .
– پس از انجام مراحل فوق ( تسویه حساب با تعاونیها بابت مستحدثات و تعیین تکلیف پرداخت بهای عرصه پروژه ) ، جهت اتمام پروژه , قراردادی درقالب خودمالکی فی مابین شرکت عمران و متقاضی تنظیم گردیده و پس از رساندن پیشرفت فیزیکی پروژه به بالای 30 درصد ، متقاضیان به بانک مسکن به منظوراستفاده از تسهیلات مسکن مهر خودمالکی معرفی خواهند شد .
– رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی در تکمیل این پروژه ها الزامی میباشد .
– سقف مهلت مقرر در قرارداد جهت احداث و تکمیل واحد ها حداکثر 15 ماه خواهد بود که این مدت متناسب با تعداد و پیشرفت فیزیکی واحدهای موضوع قرارداد تعیین خواهد شد .
– اسناد ارزیابی و شرایط لازم ، در سایت این شرکت به نشانیwww.golbahar-ntoir.govg.ir موجود بوده که میبایست کلیه مدارک مذکور تکمیل و به امضاء صاحبان مجاز به همراه مهر شرکت رسیده و ارائه گردد .
از کلیه متقاضیان ساخت که دارای مجوزهای قانونی لازم جهت اجرای پروژه های مذکور می باشند و تمایل به همکاری دارند ، تقاضا می گردد ضمن اعلام آمادگی کتبی مبنی بر تمایل به اجرای پروژه و اعلام ظرفیت مورد تقاضا به همراه رزومه کاری ، اسناد ارزیابی را مطابق روش اعلام شده در سایت فوق تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/6/31به صورت حضوری تحویل واحد دبیرخانه این شرکت نمایند.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدیدگلبهار

لینک کوتاه نوشته
https://golbahar.ntdc.ir/?p=21222
کد خبر
21222